1. Entrar a l’àrea de gestió
 2. Comprovar si una iniciativa és al mapa
 3. Crear un nou punt al mapa
 4. Omplir la informació d’un punt
 5. Contacte amb la iniciativa
 6. Punts amb avaluació agroecològica
 7. Crear un punt extern
 8. Canviar un punt d’estat

ENTRAR A L’ÀREA DE GESTIÓ

1. Fer-se usuària
Un cop feta la formació per a noves activistes, caldrà cear un usuari a través de https://pamapam.org/xinxeta/ . Guarda els codis que rebràs en un mail
Un cop enviat el formulari, aviseu a hola@pamapam.org i us activarem els permisos per publicar punts.

2. Entrar al backoffice
Anar directament a https://pamapam.org/backoffice/ui/login o bé clicant a «Àrea de gestió» a pamapam.org (cantonada superior dreta) i entrar amb els codis. Si no recordeu la vostra contrasenya, podeu introduir a l’accés a l’àrea de gestió l’email amb què us heu registrat i restablir la contrasenya.

COMPROVAR SI UNA INICIATIVA ÉS AL MAPA

Abans de pujar un nou punt al mapa caldrà comprovar si ja està registrat d’alguna manera a Pam a Pam.

Backoffice> Punts > Cercar > introduir els paràmetres de cerca > Aplicar
• Si apareix de color verd: ja està publicat al mapa

Si apareix de color gris: és un punt extern. És a dir, apareix publicat a algun mapa d’entitats col·laboradores però no al de Pam a Pam i es pot entrevistar. Pots crear un punt nou amb el mateix nom i avisar a comentaris que el punt ja existeix, quan el revisem, ho tindrem en compte.
• Si apareix de color groc: esborrany d’alguna xinxeta que segurament hi haurà fet contacte

Si apareix de color blau: és un punt autoproposat o proposat per una usuària, el pots guardar com esborrany i automàticament ja se t’adjudica.

Si apareix de color taronja: és un punt ja entrevistat que està pendent de ser revisat.

Si apareix de color vermell vol dir que s’ha despublicat, ja no existeix o no està interessat (pots mirar detalls entrant en el punt i mirant a comentaris o Estat)

Si no apareix, caldrà crear un nou punt

CREAR UN NOU PUNT AL MAPA

1. Punts > Afegir nou
2. Selecciona quin tipus d’avaluació cal fer: ESS per la majoria d’iniciatives i Agroecològic només per a projectes productius o elaboradors alimentaris (qüestionari específic)
3. Omplir la informació de les pestanyes segons indiquem en detall més endavant:
– Dades Bàsiques
– Comunicació
– Dades de Mercat Social
4. Desar Esborrany
5. Quan haguem fet l’entrevista i el punt estigui estigui a punt per publicar, clicar «Pendent de revisar»

OMPLIR LA INFORMACIÓ D’UN PUNT

DADES BÀSIQUES

1. *Nom:
– Posar sempre en minúscules i majúscula a la primera paraula, excepte si són sigles.
– Per a les cooperatives o grups de consum, posar “Grup de consum + Nom”. Ex: Grup de consum El Rial.

2.* CIF (si en té)

3.* Any de fundació

4. *Descripció:
– Utilitzar sempre la 3ª persona del singular
– No començar pel nom de la iniciativa, sinó directament ‘És un/a…’.
– Ha de quedar clar quins béns o serveis ofereix la iniciativa, no només la filosofia.

5. *Fotografia:
Prioritzem sempre posar fotos enlloc de logos, a poder ser que pesi menys d’1 Mb.

6. *Localització al mapa:
Insertar el punt en el mapa amb la tecla Ctrl + el cursor. Atenció, no funciona amb MacOS ni Linux.

7. *Adreça

8. *Comarca

9. *Municipi

COMUNICACIÓ
1. *Correu electrònic:
Aquest correu és públic, no posar el personal sinó el genèric de la iniciativa.

2. Web i xarxes socials:
Posar les URL completes, també per les xarxes socials (amb http:// o https:// al davant) Exemple:
https://twitter.com/pamapamcat

3. Què hi pots trobar:
Posar els noms de les paraules clau que ajudaran a trobar la iniciativa al cercador

*No incloure fotos o ofertes aquí, és un espai només per a FESC

DADES DE MERCAT SOCIAL
1. *Desplegables Sector principal i Sectors

No posar mai un sector a seques (ex. Alimentació) sinó posar sempre sector i subsector (ex.Alimentació- Agricultura). El sector principal és el que marca la icona que apareixerà en el mapa.

2. *Forma jurídica (també hi ha opció “sense forma jurídica”)

3. *Persones implicades: especificarem per gènere:

 • Persones remunerades: treballen assalariades en la iniciativa

 • Càrrecs directius: tenen una feina assalariada de coordinació

 • Òrgans de govern: es dediquen des de l’activisme a la governança o dinamització de la iniciativa

 • Persones no remunerades / usuàries: són voluntàries o accedeixen als béns o serveis de la iniciativa gràcies a la seva participació

AVALUACIÓ

Per omplir la pestanya Avaluació recomanem consultar el document de revisió de valoració de criteris aprovat en assemblea. Recomanem no omplir aquesta pestanya al mateix moment que estem fent l’entrevista. A vegades ha passat que no es guarden els canvis i cal repetir-la. Així que podeu prendre notes a banda i després passar els apunts al backoffice.

CONTACTE AMB LA INICIATIVA

Agendar una trobada per fer l’entrevista: Hem el·laborat aquest correu de mostra que us pot ser útil per fer el primer contacte.

Demanar dades que falten: Si us falten dades de la pestanya Dades Bàsiques i Mercat Social, les podeu demanar a la iniciativa després de l’entrevista (abans també si veieu molt provable que passi el qüestionari). Aquí teniu el llistat de dades que es poden demanar per correu , en funció del què us falti en cada cas.

Post entrevista: Després de l’entrevista, si la feu online, podeu enviar el document amb la proposta de millores a la iniciativa.  Un cop fem la revisió, pot ser que detectem que faltin algunes dades o cal fer alguna pregunta més a la iniciativa.

PUNTS AGROECOLÒGICS

Les iniciatives agroecològiques que es dediquen a la producció o l’elaboració d’aliments, tenen un qüestionari específic que podeu trobar a l’apartat Documents del Backoffice.

 • Nous punts: escollir “Agroecològic” en la finestreta que apareix

 • Punt ja existents al backoffice, no publicats: envia un mail a hola@pamapam.org demanant que canviem l’avaluació a Agreoco. Te’l deixarem com a Esborrany amb l’avaluació canviada perquè facis el qüestionari agroecològic.

 • Punts ja publicats del backoffice: envia un mail a hola@pamapam.org demanant que canviem l’avaluació a Agreoco. Te’l deixarem com a Esborrany amb l’avaluació canviada perquè refacis les preguntes en verd del qüestionari agroecològic. Hi trobaràs la mateixa puntuació que tenia amb l’anterior qüestionari, però una fulleta verda et marca els nous indicadors que han canviat en el nou qüestionari i que hauràs de revisar i actualitzar-ne el compliment.

CREAR UN PUNT EXTERN

Les xinxetes que tinguin habilitat el rol per crear aquest tipus de punts que apareixen en mapes externs al de pamapam.org i no han estat entrevistats. Com que aquest tipus de punt no té un usuari d’iniciativa propi, no ha acceptat la política de dades de Pam a Pam. Així doncs, no s’hi podran posar imatges (fotos o logos) ni telèfons o mails personals. Si voleu que tingui una imatge, hi podeu posar aquesta imatge genèrica per a punts externs.

El procés és igual que crear un nou punt, Punts > Afegir nou, però un cop clicat Desar Esborrany es selecciona l’Estat Extern > Desar Extern

Recordeu que perquè aparegui a un mapa concret caldrà especificar-ho a la pestanya Dades de Mercat Social > Filtres de mapeig

CANVIAR UN PUNT D’ESTAT

Com a xinxeta, hi ha alguns estats dels punts que no podràs modificar. Si et calgués fer-ho, simplement cal escriure a hola@pamapam.org comentant quin canvi cal fer. Aquí alguns exemples:

 • Adjudicar-te com esborrany una fitxa bàsica que té com a xinxeta Pam a Pam (no hi ha cap xinxeta adjudicada)

 • Adjudicar-te com esborrany un punt extern que vols entrevistar i que ja té una xinxeta adjudicada

 • Posar un punt com a “No interessat” si així ho expressa la iniciativa o no contenen cap comunicació amb ella

 • Marcar un punt com a “No publicable” si no compleix el mínim de criteris del qüestionari

 • Arxivar un punt com a “Despublicat” si us consta que ja no existeix aquesta iniciativa