XARXES LOCALS

Articulacions territorials de la Xarxa d’Economia Solidària on s’agrupen iniciatives i persones a títol individual per tal de dinamitzar l”ESS al seu territori. Algunes d’elles utilitzen el Pam a Pam com a eina per autoevaluar-se, donar visibilitat a les iniciatives i/o apropar-se a noves que es puguin integrar a la xarxa.