COMISSIÓ TIC

Activistes que treballen per gestionar la web (i la app) del projecte, que és a la vegada la cara de Pam a Pam, l’eina amb que treballem i ens comuniquem i la forma en com organitzem la informació de les iniciatives. També vetllen per a que Pam a Pam produeixi i faci ús de programari lliure.