COMISSIÓ TIC

Activistes que treballen per gestionar la web (i la app) del projecte, que és a la vegada la cara de Pam a Pam, l’eina amb que treballem i ens ...

XARXES LOCALS

Articulacions territorials de la Xarxa d’Economia Solidària on s’agrupen iniciatives i persones a títol individual per tal de dinamitzar l”ESS al ...

GRUPS DE XINXETES

Persones d’un mateix territori interessades en l’Economia Social i Solidària i que reben formació i col·laboren amb Pam a Pam, principalment ...