És una associació de segon grau formada per un grup de veïnes,col·lectius i entitats dels barris del Poblenou que duu a terme activitats de dinamització comunitària, promou l'activació d'espais en desús (solars, edificis industrials...) i fa incidència política per revertir la fragmentació urbana i l´estat de degradació dels barris del Poblenou amb iniciatives d’interès social, cultural i activitats econòmiques cooperatives,socials i solidàries d’àmbit local.


Adreça:
Carrer Emilia Coranty 5-9 (Can Ricart). Barcelona.

Horari:
Dimecres de 19:00 a 21:00 h

Telèfon:
656805746

Correu electrònic:
taulaeixpereiv@gmail.com

Web:
http://eixpereiv.org/