La Dinamo Fundació neix amb l'objectiu de contribuir a la consolidació del model d'habitatge cooperatiu en règim de cessió d'ús en el marc territorial català. Un model d'accés a l'habitatge no especulatiu, sostenible i inclusiu, basat en l'organització cooperativa i la propietat col·lectiva. Al servei d'aquest objectiu La Dinamo intervé en tres àmbits: 1) el suport integral a projectes, tècnic i financer. 2) la difusió, formació i recerca en l'àmbit de l'habitatge cooperatiu. 3) el foment de la intercooperació i la consolidació del model.

Fundació
Constituïda des de 2016

Adreça:
Carrer d'En Blanco 73. Barcelona.

Horari:
De dilluns a divendres de 9:30 a 17:30 h

Telèfon:
693596174

Correu electrònic:
comunicacio@ladinamofundacio.org

Web:
http://ladinamofundacio.org