És una iniciativa de criança compartida i una xarxa d’ajuda mútua i d’intercanvis de coneixement, béns i serveis amb voluntat de transformació econòmica, social i ambiental. Els valors que els articulen són la cooperació, solidaritat i suport mutu, responsabilitat, igualtat, educació i criança enteses com un acompanyament basat en l’empatia i el vincle amb els infants, la salut i nutrició basades en la senzillesa i la naturalitat, l'economia sostenible centrada en les persones, respectuosa amb el medi, i que compatibilitzi el benefici personal i el col·lectiu, i el creixement personal.


Adreça:
Passatge Garrofers, 1 i Carrer de Mas Pons i Labrós, 7. Barcelona.

Horari:
tardes

Telèfon:
633 833 348

Correu electrònic:
mamag@mamag-bcn.org

Web:
http://mamag-bcn.org