Informe de Mercat Social 2021

Des de la Xarxa d’Economia Solidària hem participat en l’elaboració l’informe del Mercat Social 2021, elaborat a partir de les dades de l’enquesta de Balance Social d’aquest any – que reconeix les dades de l’any anterior – i les dades de les entitats que van entrar al mapa de Pam. a Pam durant 2020.

Des de la Xarxa d’Economia Solidària hem participat en l’elaboració l’informe del Mercat Social 2021, elaborat a partir de les dades de l’enquesta de Balance Social d’aquest any – que reconeix les dades de l’any anterior – i les dades de les entitats que van entrar al mapa de Pam. a Pam durant 2020.