Política de dades i normes d’ús

VES AL MAPA

Política de dades i normes d’ús

Pam a Pam obté dades de caràcter personal de les usuàries que s’han registrat al web o subscrit al seu butlletí.

Quines dades personals tractem?

Pam a Pam només tracta les teves dades de caràcter personal. Les dades que tractem per a les finalitats legítimes, que posteriorment t’expliquem, són:

– En el cas d’usuàries registrades, totes aquelles dades que ens facilitis al teu perfil
– En el cas d’iniciatives, dades necessàries per a fer visible el teu perfil al nostre lloc web (Nom de la iniciativa, nom de la persona de contacte, correu electrònic, telèfon i adreça postal) i per a avaluar els criteris de Pam a pam.

Amb quin objectiu tractem les teves dades personals?

Duem a terme algunes d’aquestes accions que impliquen el tractament de dades de les nostres usuàries registrades, activistes i iniciatives mapades:

  • Mostrar a les persones que integren la comunitat Pam a Pam en la pàgina Comunitat (no es mostra el correu electrònic)
  • Enviar informació sobre Pam a Pam via butlletí electrònic, correu postal o electrònic, fins i tot quan la nostra relació hagi acabat, excepte que es manifesti el contrari de manera explícita.
  • Invitar a actes o esdeveniments organitzats per Pam a Pam.
  • Realitzar enquestes de satisfacció.
  • Elaboració de diagnosis sobre l’Economia Social i Solidària

A més tractem les teves dades per a l’enviament, fins i tot per mitjans electrònics, de comunicacions promocionals d’activitats i iniciatives similars a aquelles en que has participat anteriorment. Si t’oposes a rebre aquests tipus de comunicacions promocionals, ara o en qualsevol altre moment, pots enviar un correu electrònic a l’adreça de la Delegada o del Delegat de Protecció de Dades (hola@pamapam.org).

Les dades personals de contacte (correu electrònic) enregistrades a Pam a Pam només són accessibles per a les persones administradores de la web (l’equip tècnic). En cap cas es facilitarà aquesta base de dades a tercers sense consulta prèvia.

Per què tractem les teves dades personals?

El tractament de les teves dades personals referents al manteniment de la teva relació amb Pam a Pam, com a usuària registrada, activista o iniciativa mapada, està legitimat perquè és deriva de les obligacions contractuals de l’esmentada relació. El tractament de les teves dades personals per a l’enviament d’informació promocional sobre activitats, campanyes o iniciatives de Pam a Pam similars a les que ja has participat, respon a un interès legítim del projecte i està autoritzat per la normativa vigent.

Per què podem facilitar les teves dades a terceres persones?
Les dades personals de les usuàries de la web no se cedeixen a terceres persones. Si en el futur Pam a Pam realitzés alguna cessió de dades personals, en faria la consulta prèvia oportuna.

Les dades de les entitats són utilitzades per a fer anàlisis agregats sempre sota la supervisió de l’equip tècnic de Pam a Pam.

Quins són els teus drets?

Pots exercir el dret d’accés, rectificació, supressió i portabilitat, limitació i/o oposició al tractament, a través de les adreces indicades. Si consideres que el tractament de les teves dades personals vulnera la normativa o els teus drets de privacitat, pots presentar una reclamació, pots adreçar-te a la nostra Delegada Protecció de Dades (a través de hola@pamapam.org) o la Agencia Española de Protección de Datos, tant a la seu electrònica com per correu postal. Les dades personals es conservaran mentre es mantingui la relació amb Pam a Pam i, després de finalitzada la relació per la raó que sigui, durant els terminis de prescripció legal que siguin d’aplicació. En aquest supòsit, es tractaran només a efectes d’acreditar el compliment de les nostres obligacions legals i contractuals. Acabats els esmentats terminis de prescripció, les teves dades seran eliminades o alternativament anonimitzades.

Quins són els teus deures?
Com a usuària registrada de Pam a Pam, acceptant aquestes normes d’ús et compromets a no facilitar informació de la base de dades de Pam a Pam a terceres persones fora del projecte així com a contactar amb les iniciatives per a fins aliens al projecte Pam a Pam.