Economia Social i Solidària

VES AL MAPA
L’Economia Social i Solidària (ESS)
és moviment social i un conjunt de pràctiques alhora.
Com a moviment, formula una proposta política de transformació social a través de la democratització de l’economia, l’autogestió del treball, la priorització de les persones per sobre del capital i les relacions basades en la cooperació i la sostenibilitat de la vida.

Aquest propòsit no es queda en un discurs, ja que en el nostre país existeixen multitud d’iniciatives, en forma de cooperativa, associació, empresa d’inserció, o col·lectius informals, entre d’altres, que estan fent activitat econòmica basant-se en els principis de la cooperació, el compromís social i ambiental, el suport mutu, l’autonomia en la gestió, l’emancipació del treball…

L’ESS vol superar el capitalisme modificant
l’objectiu de l’activitat econòmica:

  • Priorització de la satisfacció de necessitats per sobre del lucre
  • Aposta per la propietat col·lectiva i la gestió democràtica
  • Compromís amb la comunitat, la sostenibilitat ambiental i l’equitat de gènere
  • Funcionament participatiu
  • Perspectiva transformadora de l’economia i la societat
Seguint aquesta lògica, els mecanismes de relació entre iniciatives de
l’ESS no es basen en la competència, sinó en la intercooperació
i el treball conjunt.
Un dels objectius de l’economia solidària és

la construcció de Mercat Social:

Una xarxa de producció, distribució i consum de béns i serveis, que funciona amb criteris democràtics, ecològics i solidaris en un territori determinat, i que està constituïda, tant per empreses socials com per consumidors individuals i col·lectius, com són ajuntaments, escoles, etc. (Jordi Garcia, 2002)

Trobem iniciatives d’ESS en totes les fases del cicle econòmic.

Així, quan parlem de producció, a l’ESS practiquem la producció cooperativa; en la distribució, promovem la comercialització justa; el que es produeix i es distribueix, ho volem consumir d’una manera responsable; i tot plegat necessita finançament, raó per la qual existeixen les finances ètiques i les xarxes d’intercanvi.

A Pamapam fem servir cookies Més informació

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close