Enquesta iniciatives TIC

VES AL MAPA

Enquesta iniciatives TIC

[[[["field8","contains","Altres"]],[["show_fields","field14"]],"and"],[[["field28","contains","S\u00ed"]],[["show_fields","field9"]],"and"],[[["field51","contains","S\u00ed"]],[["show_fields","field16"]],"and"],[[["field53","contains","S\u00ed"]],[["show_fields","field17"]],"and"],[[["field58","contains","S\u00ed"]],[["show_fields","field35,field57"]],"and"],[[["field47","equal_to","S\u00ed"]],[["show_fields","field23,field61,field64,field62,field63"]],"and"],[[["field61","contains","S\u00ed"]],[["show_fields","field65"]],"and"],[[["field5","contains","S\u00ed"]],[["show_fields","field49"]],"and"],[[["field66","contains","Altres"]],[["show_fields","field67"]],"and"],[[["field5","contains","S\u00ed"]],[["show_fields","field49,field66,field67"]],"and"],[[["field69","equal_to","S\u00ed"]],[["show_fields","field72,field74,field70"]],"and"],[[["field76","equal_to","S\u00ed"]],[["show_fields","field76,field77"]],"and"],[[["field80","contains","anulat"]],[["show_fields","field81"]],"and"],[[["field84","contains","nous"]],[["show_fields","field85"]],"and"]]
1 Step 1
Enquesta Proveïdores TIC
Pam a Pam estem duent a terme un anàlisi del sector TIC dintre de l'ESS a la ciutat de Barcelona. Un dels reptes del sector és identificar potencials salts d'escala mitjantçant la detecció de necessitats tecnològiques de les entitats d'economia social que no queden (prou ben) cobertes. A l'informe final es faran públics els resultats agregats d'aquesta enquesta però no les respostes individuals de cada entitat.
Sector TICQuin dels següents productes o serveis cobreix la teva iniciativa?
Producte
En el total dels vostres productes o serveis, quin percentatge està basat en programari contribuït per alguna comunitat de codi obert?Per exemple: Wordpress, Drupal, Debian..
del 0 al 10, com de forta veieu la vostra entitat en coneixements tecnològics?Aquesta és una pregunta oberta i subjectiva, on el que importa és la percepció de cada entitat sobre si mateixa.
Heu desenvolupat o personalitzat algún producte propi?
Alguna entitat de la ESS se us ha dirigit per demanar un producte o servei que no heu pogut oferir?
Hi ha coneixement que us agradaria incorporar a l'entitat però no heu pogut o no sabeu com fer-ho?
En els darrers cinc anys, heu abandonat (deixa't d'utilitzar) tecnologies de les quals tenieu coneixements però que han quedat obsoletes?
Dediqueu recursos a investigar noves tecnologies o posar en marxa nous productes o serveis?
Participeu activament a alguna/es comunitat/s de programari lliure (Debian, Drupal, Python...)?Formeu part d'alguna comunitat?
Economia, condicions laborals i contractació
De la vostra facturació, quin és el pes aproximat de les següents fonts d'ingressos
5%10%15%20%25%30%35%40%45%50%55%60%65%70%75%80%85%90%95%100%
Subvencions
Administracions públiques com a clients
Entitats de la ESS
Altres entitats
Client/a o consumidor/a final
De la vostra facturació, quin és el pes aproximat de les següents fonts d'ingressos
5%10%15%20%25%30%35%40%45%50%55%60%65%70%75%80%85%90%95%100%
Productes
Serveis
En el darrers cinc anys, heu incorporat persones contractades de manera estable per fer feines tècniques?
Heu prioritzat d'alguna manera que s'hi incorporessin dones?
S'hi han presentat dones?
Intercooperació
Alguna entitat de la ESS se us ha dirigit per coproduir (construir conjuntament) algún producte o servei?
Sector TIC de les col·laboradoresAssenyaleu en quin sector treballes les entitats de (d'ESS o no) o freelance amb els que coproduiu
Creieu que és util que existeixi un espai de coordinació sectorial de les TIC a BArcelona i/o Catalunya?
Impacte de la crisi COVID 19
Ens agradaria que puguessiu respondre també algunes preguntes per avaluar l'impacte de la crisi en el funcionament i la fortalesa de les entitats tecnològiques
Quines són les implicacions del confinament en les tasques que desenvolupa habitualment la teva iniciativa?
Les tasques s'han anulat a causa de:
Des de que estem en confinament:
Heu perdut algun client o altres fonts d'ingressos? Quin percentatge dels ingressos d'aquests mesos de confinament representava:
Heu notat que ha augmentat la demanda d'algun producte o servei o Heu hagut de començar a oferir algun producte o servei nou degut al confinament?
Com ha afectat la situació política i la condició de confinament a la teva capacitat de treball? Ha augmentat o disminuit la teva productivitat/capacitat de concentració?Pots contestar a nivell personal o en representació de l'equip de treball
keyboard_arrow_leftPrevious
Nextkeyboard_arrow_right
FormCraft - WordPress form builder