Zona de Joc

  • Jocs i entreteniment
  • Educació i Recerca - Projectes educatius
  • Educació i Recerca - Suport escolar
  • Educació i Recerca - Formació no reglada
  • Jocs i entreteniment

És una cooperativa dedicada a les activitats de lleure d’àmbit local, que neix com a conseqüència de la necessitat de conciliar la vida familiar amb la laboral. Ofereixen serveis pel que fa a la programació i coordinació de casals d’estiu, extraescolars, escoles obertes, colònies, ludoteques i festes d’aniversari.


  Carretera de les costes, 40
Sitges
(Barcelona)

  

  617 981 053
  
  https://www.zonadejoc.com/