Webcoop

  • Desenvolupament de web i programari
  • Tecnologia i electrònica - Plataformes digitals
  • Educació i Recerca - Difusió i sensibilització

És un projecte de desenvolupament web i de plataformes digitals que, a través del programari lliure, vol donar respostes tecnològiques a altres projectes de transformació social. Fan programació i disseny web i desenvolupen plataformes digitals a mida, a més de treballar amb altres plataformes existents (formularis, adaptacions del Decidim,...).


  Bernat Saulet 25, Sant Joan de les Abadesses
Sant Joan de les Abadesses
(Girona)

  Contactar per correu electrònic

  656 616 765
  
  https://webcoop.cat/