Virus Editorial i Distribuïdora

  • Edició cultural

És una cooperativa editorial que edita o reedita llibres que ajudin a comprendre millor la nostra història, per aprendre i reflexionar per tal de desenvolupar eines de transformació que ens permetin subvertir l'estat de coses actual. Pertanyen a una llarga tradició d'editorials amb vocació transformadora, i de distribució alternativa.


  Carrer Junta de Comerç, 18 baixos el Raval
Barcelona
(Barcelona)

  De dilluns a dijous de 8:30 a 14h i de 15 a 17h. Divendres de 8:30 a 15h. Estiu, de 8 a 15h.

  93 441 38 14
  
  https://www.viruseditorial.net