Les Verdures de Roxanne

  • Grups de consum agroecològics
  • Grups de consum agroecològics

És un grup de persones que lliurement s’han organitzat amb objectius bàsics comuns, com el consum responsable i el gust pels productes ecològics.


  Carrer Torrent de l’Olla, 72 la Vila de Gràcia
Barcelona
(Barcelona)

  Dimecres de 19:00 a 22:00 h

  
  
  https://lesverduresderoxanne.wordpress.com/