Usar y Reusar

  • Producció i/o venda d'altres productes manufacturats
  • Tèxtil
  • Venda al detall

És una botiga online d'objectes útils per a la prevenció de residus (compreses reutilitzables, copes menstruals, bosses per la compra a granel i de fruita, palletes de metall, sabó, cantimplores...). S'ofereixen productes reutilitzables i/o produïts amb materials amb menor impacte ambiental, evitant els que contenen plàstic. Reparteixen als domicilis de Barcelona amb bicicleta i també es poden recollir els productes a l'estació de metro Fontana prèvia cita.


  Metro Fontana la Vila de Gràcia
Barcelona
(Barcelona)

  Cita prèvia

  
  
  https://laecocosmopolita.com/usaryreusar