La Troca, Escola Comunitària de Formació Permanent

  • Formació no reglada
  • Projectes educatius
  • Formació no reglada
  • Formació crítica
  • Bancs del temps i xarxes d'intercanvi
  • Difusió i sensibilització

És una Escola Comunitària de Formació Permanent als barris de Sants, que vol donar resposta a les necessitats formatives de persones joves i adultes. Ofereix classes de llengua, informàtica i moltes altres coses!


  Carrer Olzinelles, 31 Sants
Barcelona
(Barcelona)

  Dilluns i dijous, de 10 h a 12 h i dimarts de 16 h a 18 h

  693034515
  
  www.latrocasants.org