La Troca, Escola Comunitària de Formació Permanent

  • Formació no reglada
  • Formació no reglada
  • Espais i xarxes - Bancs del temps i xarxes d'intercanvi
  • Educació i Recerca - Projectes educatius
  • Educació i Recerca - Formació crítica
  • Educació i Recerca - Difusió i sensibilització

És una Escola Comunitària de Formació Permanent als barris de Sants, que vol donar resposta a les necessitats formatives de persones joves i adultes. Ofereix classes de llengua, informàtica i moltes altres coses!


  Carrer Olzinelles, 31 Sants
Barcelona
(Barcelona província)

  Dilluns i dijous, de 9.30 h a 14 h i dimarts de 16 h a 17.30 h

  693034515
  
  https://latrocasants.org/