Triodos Bank

  • Entitats de finances ètiques
  • Entitats de finances ètiques
  • Finançament i Moneda Social

Triodos Bank és una banca ètica que finança empreses, entitats i projectes que aporten un valor afegit en el camp social, mediambiental i cultural, gràcies al suport d'estalviadors i inversors que opten per l'impuls d'empreses socialment responsables i per la construcció d'una societat més humana i sostenible.


  Avinguda Diagonal, 418
Barcelona
(Barcelona)

  Dilluns de 10:00 a 15:00h, de Dimarts a Dijous de 9:00 a 15:00h i Divendres de 9:00 a 17:00h

  93 476 57 47
  
  http://www.triodos.es