La Tercera Pell

 • Habitatge i gestió de l'entorn
 • Arquitectura i urbanisme
 • Xarxes locals d'economia solidària
 • Formació crítica
 • Gestió de l'espai natural
 • Accés i gestió de l'habitatge
 • Construcció i rehabilitació
 • Formació no reglada
 • Consultories
 • Instal·lacions i reparacions
 • Jardineria
 • Difusió i sensibilització

Som una cooperativa de quatre dones arquitectes que posem les inquietuds i coneixements de sostenibilitat, ecologia i consciència social a la pràctica de l’arquitectura. Treballem l’interiorisme, l’arquitectura i els espais no edificats, per crear habitats sans, saludables i equilibrats que permetin el desenvolupament holístic de les persones.


  Carrer de Na Pau 7
Mataró
(Barcelona)

  de 9h a 13h i de 16h a 19h

  931808128
  
  https://www.latercerapell.com/