Teatracció

  • Cultura i Oci
  • Producció cultural
  • Salut
  • Projectes educatius
  • Psicologia i atenció a la salut mental

És una entitat de caràcter cultural i sense ànim de lucre, que està constituïda per professionals vinculats als àmbits del teatre, l’educació i la cultura que es dedica a: La creació d’obres de teatre d’intervenció social, la formació professional d’actors ,la organització d’activitats culturals, artístiques i educatives i la programació d’espectacles de diverses disciplines artístiques.


  Carrer Conveni, 51 Prosperitat
Barcelona
(Barcelona)

  de dilluns a divendres 9:00 – 14:00 y 16:00 – 20:00 h

   933537619; 654905201
  
  https://www.teatraccio.es/ca/