Taula Eix Pere IV

  • Espais i recursos de gestió comunitària

És una associació de segon grau formada per un grup de veïnes,col·lectius i entitats dels barris del Poblenou que duu a terme activitats de dinamització comunitària, promou l'activació d'espais en desús (solars, edificis industrials...) i fa incidència política per revertir la fragmentació urbana i l´estat de degradació dels barris del Poblenou amb iniciatives d’interès social, cultural i activitats econòmiques cooperatives,socials i solidàries d’àmbit local.


  Carrer Emilia Coranty 5-9 (Can Ricart) el Poblenou
Barcelona
(Barcelona)

  Dimecres de 19:00 a 21:00 h

  656805746
  
  http://eixpereiv.org/