Tata Inti

  • Formació reglada
  • Formació reglada
  • Criança
  • Formació crítica
  • Projectes educatius

és una associació de promoció de l'educació lliure i el lleure en familia.


  Carrer Blanco, 38 baixos
Barcelona
(Barcelona)

  De dilluns a divendres de 9.00 a 19,30 h

  661727190
  
  https://tatainti.wordpress.com/