Tarpuna

  • Espais i xarxes
  • Consultories
  • Difusió i sensibilització
  • Espais i recursos de gestió comunitària
  • Formació no reglada
  • Recerca i estudis
  • Agricultura
  • Atenció a col·lectius vulnerabilitzats
  • Formació ocupacional

És una cooperativa d’iniciativa social sense ànim de lucre formada per un equip de persones compromeses amb la sostenibilitat, la igualtat d’oportunitats i la justícia social. Fan innovació social al servei de la comunitat, a través de projectes locals transformadors amb criteris de sostenibilitat. Treballem fonamentalment tres àmbits bàsics del dia a dia: l’agricultura (i l’alimentació), l’energia, i la fabricació (els objectes). Posen èmfasi no només en el què sinó sobretot en el com i el per què.


  Carrer Milà i Fontanals, 82 la Vila de Gràcia
Barcelona
(Barcelona)

  Contactar per mail

  610369628
  
  http://tarpunacoop.org/