Suara Cooperativa

  • Atenció gent gran i/o persones depenents
  • Educació i Recerca - Projectes educatius
  • Salut i Cures - Criança
  • Educació i Recerca - Formació no reglada
  • Educació i Recerca - Suport escolar
  • Salut i Cures - Salut
  • Salut i Cures - Acompanyament a la mort
  • Salut i Cures - Atenció a col·lectius vulnerabilitzats

Som una cooperativa d’iniciativa social i sense ànim de lucre amb gairebé 40 anys d’experiència acumulada en el sector de l’atenció a les persones, donant resposta a la globalitat del cicle vital de les persones. Amb més de 4.000 professionals, gestionem un ampli ventall de serveis i equipaments, desenvolupant la nostra activitat en els àmbits de serveis socials, atenció a la dependència, infància i famílies, benestar i salut, gent gran, educació i formació, i ocupació i treball, entre d’altres. Gràcies al nostre model organitzatiu en xarxa i al nostre sistema de gestió, basat en la responsabilitat social i el treball col·laboratiu, podem adaptar la resposta a les necessitats concretes. Som una cooperativa innovadora, propera, participativa i socialment responsable, membres de Clade Grup Empresarial Cooperatiu.


  Sancho de Ávila, 52-58, 1r. el Parc i la Llacuna del Poblenou
Barcelona
(Barcelona Província)

  Contactar per correu

  932 547 690
  
  http://www.suara.coop
   https://lazona.coop/venedores/suara-insercio/