Sostre Civic

  • Projectes de convivència
  • Projectes de convivència

Es una iniciativa ciutadana col.laborativa que promou alternatives d'accés i de tinença de l'habitatge basat en el Model de Cessió d'Ús.Té dues formes juridiques:1) Es una associació d'utilitat publica amb l'objectiu de fomentar la participció i l'autogestió de la ciutadania.2) Es una cooperativa mixta d'habitatges i persones usuaries sense ànim de lucre.


  Carrer Casp, 43 la Dreta de l'Eixample
Barcelona
(Barcelona)

  Dimarts de 16 a 19h (amb cita prèvia)

  
  
  http://www.sostrecivic.coop