El Sonall

  • Educació i Recerca
  • Educació i Recerca - Formació reglada
  • Educació i Recerca - Formació crítica

És una escola bressol cooperativa dedicada a l’educació dels infants de 0 a 3 anys des de 1986. S'afavoreix un desenvolupament equilibrat: afectivitat, sociabilitat, independència, comprensió, raonaments i llenguatge. Es parteix de les necessitats i condicions individuals de cada infant desenvolupant les seves capacitats a través del joc, de les sensacions, l’experimentació i les emocions.


  Carrer Camps i Fabrés , 7
Manresa
(Barcelona)

  De dilluns a divendres de 7:45 a 17:30 h

  938746401 / 634 53 87 01