Somara

  • Cultura i Oci
  • Educació i Recerca - Difusió i sensibilització
  • Cultura i Oci - Lleure
  • Cultura i Oci - Organització d'esdeveniments
  • Cultura i Oci - Esport
  • Educació i Recerca - Projectes educatius
  • Educació i Recerca - Formació no reglada
  • Cultura i Oci - Jocs i entreteniment

És una associació sense ànim de lucre creada per un grup de joves que neix de la passió i motivació per promoure el desenvolupament integral dels infants i adolescents en el seu context familiar, escolar i comunitari. Volen contribuir a formar persones que puguin enfortir la societat amb valors i habilitats com la solidaritat o el compromís, ja que un nen o nena que no ha estat educat amb valors serà difícil que en un futur pugui créixer amb alguna d’aquestes sensibilitats. Per tal d’assolir tot el seu potencial, ho fan a través de l’educació en el lleure, l’esport i la promoció de la salut. Impulsen diferents projectes de cooperació i desenvolupament a Catalunya, Gàmbia i Guinea.


  Carrer Bisbe Serra, 20 baixos Olot
Olot
(Girona)

  contacte previ

  658 035 379
  
  https://www.somaraa.org