Social Forest

  • Gestió de l'espai natural
  • Gestió de l'espai natural
  • Habitatge i gestió de l'entorn - Jardineria
  • Educació i Recerca - Formació ocupacional
  • Salut i Cures - Atenció a col·lectius vulnerabilitzats

És una iniciativa de gestió forestal sostenible amb joves en risc d'exclusió social.


  C/ Belladona 14, 08017 Barcelona Vallvidrera, el Tibidabo i les Planes
Barcelona
(Barcelona)

  Contactar per telèfon o correu electrònic

  600696913
  
  http://socialforest.org