La Sirga, SCCL

  • Gestió cultural
  • Organització d'esdeveniments
  • Difusió i sensibilització
  • Turisme
  • Formació no reglada

És una cooperativa de serveis culturals per a Museus, espais patrimonials i ciutats que es dedica a prestar serveis educatius i d’atenció al públic a museus i equipaments culturals, a més d’organitzar i gestionar activitats culturals i artístiques.


  Passatge d'Elisenda de Montcada, 2, àtic
Salt
(Girona)

  

  636 500 102
  
  http://lasirga.cat/