Sindicat de Llogateres Alt Penedès i Garraf

  • Accés i gestió de l'habitatge

Grup de veïnes que volen impulsar un sindicat de llogateres comarcal per la defensa del dret a l’habitatge i un lloguer assequible, estable, segur i digne.


  Carrer Pines, 16
Vilafranca del Penedès
(Barcelona)

  

  603 806 381
  
  http://sindicatdellogateres.org