Senterada Viu i Sostenible

  • Espais i recursos de gestió comunitària
  • Espais i recursos de gestió comunitària
  • Espais i xarxes - Xarxes de suport mutu
  • Alimentació - Horts col·lectius

És una associació on hi participen més de 150 veïns i veïnes del municipi de Senterada. En ple confinament fruit de la Covid-19 (primavera 2020), van decidir trobar-se per reflexionar sobre la necessitat d'un canvi de model de societat per fer front als nous reptes que planteja la vida a la Terra. D'aquestes reflexions en va néixer aquesta iniciativa amb l'objectiu de teixir sinergies, reimaginar el treball, construir projectes d'emprenedoria social i empoderar la població per ser un motor de canvi.


  Horts en diversos indrets del municipi.
Senterada
(Lleida província)

  

  693 615 904
  
  https://www.senteradaviu.cat/