La Sardineta. Grup d'ecoconsum de la Barceloneta.

  • Grups de consum agroecològics
  • Grups de consum agroecològics

És una cooperativa de consum agroalimentari que promou un consum responsable, respectuós amb el medi ambient i amb les persones. Per aquest motiu, opta per un consum de productes agroecològics que paguin un preu digne al productor o productora, que estiguin cultivats respectant els cicles de la natura i de la terra i que provinguin de circuits de producció i de comercialització curts i de proximitat.


  Carrer Cermeño, 7 baixos la Barceloneta
Barcelona
(Barcelona)

  Dijous de 20:30 a 22:00 hs

  616184105
  
  https://lasardinetadelabarceloneta.wordpress.com/