Resilience Earth

  • Facilitació de grups o desenvolupament organitzacional
  • Educació i Recerca - Recerca i estudis
  • Educació i Recerca
  • Educació i Recerca - Formació no reglada
  • Comunicació
  • Educació i Recerca - Difusió i sensibilització
  • Educació i Recerca - Formació crítica
  • Facilitació de grups o desenvolupament organitzacional
  • Assessorament - Consultories
  • Assessorament

És una cooperativa, sense ànim de lucre, de gestió del canvi que aposta per la resiliència comunitària, el disseny regeneratiu i l'economia social i solidària com a eines fonamentals per a la transformació social, ecològica i econòmica. Les membres de la cooperativa ofereixen diversos serveis com el disseny, planificació i avaluació; la facilitació i formació; o la innovació i recerca. Treballen amb més de 20 organitzacions locals i internacionals, han acompanyat a més de 100 projectes, comunitats, municipis i institucions que volen fer front als reptes que planteja el present, d’una manera positiva, creativa, engrescadora i sostenible en el temps.


  c/ del Carme, 8
Olot
(Girona)

  

  
  
  http://resilience.earth/
   https://lazona.coop/venedores/resilience-earth/