Reperkutim

  • Cultura i Oci
  • Gestió cultural
  • Difusió i sensibilització
  • Serveis de comunicació
  • Organització d'esdeveniments

Som una cooperativa d'iniciativa social que impulsa el projecte cultural Reperkutim, que utilitza la percussió afrobrasilera com a eina facilitadora i d’acompanyament per a treballar la gestió de la diversitat i la transformació personal i social Els nostre valors: Diversitat: som la diversitat de realitats dels nostres barris, pobles i ciutats. Treballem des de l'empatia amb una mirada feminista i intergeneracional que respecta els origens, les creences, els valors i els ritmes vitals i percutius de cadascuna de nosaltres Inclusió: generem espais de trobada, d'acompanyament i de cures per a persones amb discapacitat i/o diversitat funcional, joves i dones en risc de vulnerabilitat i veïns i veïnes que, juntes, sumem posant en valor les nostres diferències i capacitats Interculturalitat: construïm ciutat d'acollida i potenciem l'arrelament comunitari des del compromís històric, social i reivindicatiu dels ritmes de Salvador de Bahía, reconeixent i compartint la riquesa cultural dels nostres barris Acció comunitària: des dels carrers i les places, espais de relació i de convivència que també són generadors de cultura popular, fem una ferma aposta des del cooperativisme pel treball en xarxa amb el teixit associatiu, social, educatiu, festiu i cultural de la ciutat


  Carrer Providència, 182 el Camp d'en Grassot i Gràcia Nova
Barcelona
(Barcelona)

  Contactar per correu

  669 612 912 / 644 654 856
  
  http://www.reperkutim.org/