Reflexes

  • Educació i Recerca
  • Formació no reglada
  • Projectes educatius
  • Formació crítica
  • Suport escolar
  • Difusió i sensibilització

És una cooperativa de serveis socioeducatius que promou i facilita l’equitat educativa i el desenvolupament personal i social de les educands. Fomentant el desenvolupament i la implicació de la localitat, generant vivències de valor que ens portin a ser enteses com una entitat educativa i educadora de caràcter multidisciplinari arrelada i assentada en el territori.


  
Barcelona
(Barcelona)

  

  675 111 331
  
  https://www.reflexes.cat/