Reflexes, SCCL

  • Suport escolar
  • Formació crítica
  • Difusió i sensibilització
  • Projectes educatius
  • Suport escolar
  • Formació no reglada

Serveis educatius d'acompanyament i suport educatiu, que té present la dimensió de la persona per fomentar les capacitats i fortaleses de les participants.


  C/ Marina 301, 6è 2a
Barcelona
(Barcelona)

  

  675 111 331
  
  www.reflexes.cat