Raons Públiques

  • Arquitectura i urbanisme
  • Facilitació de grups o desenvolupament organitzacional
  • Arquitectura i urbanisme
  • Formació crítica

És una cooperativa d’urbanisme que treballa en l’àmbit de l’educació, l’arquitectura i la participació ciutadana. L'equip de Raons Públiques és interdisciplinar i desenvolupa projectes integrals a diferents escales, caracteritzats per la implicació de les persones en la concepció, la transformació i la gestió del seu entorn.


  Carrer Concòrdia, 30 baixos 08004 Barcelona el Poble Sec
Barcelona
(Barcelona)

  De dilluns a divendres de 10:00 a 19:00 h.

  93 181 40 25
  
  http://raonspubliques.org/