Quepo Cooperativa

  • Comunicació
  • Cultura i Oci
  • Educació i Recerca - Difusió i sensibilització
  • Comunicació - Serveis de comunicació
  • Educació i Recerca - Formació crítica
  • Comunicació - Disseny i arts gràfiques
  • Tecnologia i electrònica - Serveis d'internet
  • Tecnologia i electrònica - Desenvolupament de web i programari
  • Comunicació - Mitjans de comunicació
  • Comunicació - Comunicació audiovisual

És una cooperativa que es dedica a fer estratègies de comunicació i producció audiovisual per la transformació social. Connecta audiovisual, participació i noves narratives; treballant els projectes en 360º: des de la fase de creació, producció i difusió amb enfocaments sensibilitzadors i emancipadors. Quepo enten la comunicació com una eina d’impacte social però també com un procés comunitari. Es desfà de la idea que la comunicació és un instrument per vendre i es re-apropia del sentit col·lectiu de la comunicació com espai del procomú. Al seu catàleg de serveis hi podeu trobar des d'estratègies i campanyes de comunicació, produccions audiovisuals, conceptualització i producció de materials de comunicació, assessoria, formació i acompanyament en comunicació.


  Carrer de la Llibertat, 47 la Vila de Gràcia
Barcelona
(Barcelona)

  De dilluns a divendres de 10.00 h a 14.00 h i de 16.00 a 18.00 h

  931 86 75 11
  
  http://www.quepo.org/