La Productora SCCL

  • Comunicació audiovisual
  • Disseny i arts gràfiques
  • Formació crítica
  • Formació no reglada
  • Serveis de comunicació

La Productora és una cooperativa sense afany de lucre centrada en la dinamització i la difusió cultural a través de les arts visuals i els mitjans audiovisuals. El nostre equip el formem tres persones amb coneixements i expertesa en l'àmbit de la comunicació audiovisual, el disseny gràfic, el disseny web, el disseny d'espais i la fotografia, sent la multidisciplina un dels nostres trets característics a l’hora de treballar.


  Carrer de Santanac 15
Sabadell
(Barcelona)

  Contactar per mail

  633404981
  
  https://laproductora.cat/