Prodis

  • Atenció a col·lectius vulnerabilitzats
  • Formació ocupacional
  • Gestió de residus
  • Neteja
  • Disseny i arts gràfiques

És una entitat d’iniciativa social sense ànim de lucre destinada a l’assistència i la promoció integral de persones adultes amb discapacitat intel·lectual, malaltia mental o paràlisi cerebral. Les acompanyen de manera personalitzada en el seu recorregut vital i es centren en donar resposta a les seves necessitats i millorar totes les dimensions de la seva qualitat de vida.


  Plaça del Tint, 6
Terrassa
(Barcelona)

  De dilluns a divendres de 9:00 a 13:00 h i de 15:00 a 18:00 h

  93 731 10 09
  
  https://prodis.cat/ca/