Pol·len Edicions SCCL

  • Cultura i Oci
  • Edició cultural
  • Disseny i arts gràfiques
  • Serveis de comunicació

Som una editorial cooperativa que publica pensament crític amb criteris d'ecoedició i presta serveis editorials. Som una editorial independent, cooperativa, jove, formada per tres sòcies de treball, el Jordi, l’Aida i la Mar. Especialitzades en l’ecoedició de llibres de pensament crític. Amb els nostres llibres, volem contribuir a la la pol·linització social, és a dir, a la difusió d’idees crítiques, a la generació de debat, a l’extensió del coneixement. Ara tenim seu a La Floresta i a Manlleu. Amb la XES co-editem la col·lecció Eines, co-impulsada en el si de la Comissió de Publicacions i Formació.


  Plaça Miquel Ros, 5, La Floresta (Sant Cugat del Vallès)
Sant Cugat del Vallès
(Barcelona)

  de 10 a 14h i de 16h a 18h

  
  
  http://pol-len.cat/