Perviure

  • Accés i gestió de l'habitatge
  • Salut i Cures - Atenció gent gran i/o persones depenents
  • Habitatge i gestió de l'entorn
  • Assessorament - Serveis jurídics
  • Habitatge i gestió de l'entorn - Projectes de convivència
  • Assessorament - Facilitació de grups o desenvolupament organitzacional
  • Habitatge i gestió de l'entorn - Arquitectura i urbanisme
  • Salut i Cures - Atenció a col·lectius vulnerabilitzats

Cooperativa d'iniciativa social que acompanya a grups i entitats en processos d'autopromoció del seu projecte de COHABITATGE, amb especial atenció en la cura de les relacions i la diversitat. Ofereix serveis amb un equip tècnic interdisciplinari a través de: L'ESCOLA PERVIURE (formació i orientació en l'autogestió); La CO-GESTIÓ dels processos d'autopromoció col·lectiva d'habitatge; L'impuls del cohabitatge i el cooperativisme d'habitatge en cessió d'ús en el TERRITORI. Fan servir una metodologia innovadora i adaptada a cada grup a través del co-disseny en els diferents àmbits necessaris per al procés d'autopromoció: La FACILITACIÓ i acompanyament de les relacions; La gestió ECONÒMICA I FINANCERA; L'assessorament LEGAL I URBANÍSTIC; i el co-disseny ARQUITECTÒNIC i gestió de l'OBRA.

Cooperativa de serveis
Constituïda des de 2018

  Carrer Casp, 43 baixos la Dreta de l'Eixample
Barcelona
(Barcelona)

  De dilluns a divendres de 10 a 18 h.

  722219154
  
  http://perviure.org