La Pera Comunicació

  • Disseny i arts gràfiques
  • Disseny i arts gràfiques
  • Comunicació audiovisual
  • Serveis de comunicació
  • Mitjans de comunicació

És una cooperativa sense ànim de lucre de tres sòcies dedicades a cobrir les necessitats comunicatives de projectes i entitats, tenint en compte la seva realitat a l’hora d’establir el pla de treball i el pressupost.


  Carrer de Sagunt, 40, local 3 Sants
Barcelona
(Barcelona)

  

  
  
  https://lapera.coop/