La Pera Comunicació SCCL

  • Serveis de comunicació
  • Serveis de comunicació
  • Comunicació - Disseny i arts gràfiques
  • Comunicació - Comunicació audiovisual

Som una cooperativa formada per dones professionals de l’àmbit audiovisual, de la comunicació, el dissenys, de la gestió cultural i del periodisme. Vam decidir unir esforços per oferir la nostra experiència al món de l’economia solidària, al món cultural i a l’educatiu. Ens encoratja treballar per a projectes, entitats o empreses amb voluntat transformadora, i fer-ho des d’una perspectiva feminista. Constituir-nos com a cooperativa sense ànim de lucre no és només una forma jurídica sinó que forma part de la nostra filosofia i el nostre posicionament social i polític. Creiem en la transformació social i en el poder que les alternatives econòmiques tenen per fer-la efectiva. Prenem partit per una economia no competitiva i transformadora on l’organització horitzontal, participativa i la intercooperació siguin l’eix de les nostres pràctiques diàries. Cobrim de forma integral les necessitats comunicatives de projectes i entitats, tenint en compte la seva realitat a l’hora d’establir el pla de treball i el pressupost. Tenim capacitat per assumir, de forma integral, les necessitats comunicatives de projectes i entitats, tenint en compte la seva realitat a l’hora d’establir el pla de treball i pressupost. Alhora, establim llaços d’intercooperació estrets amb altres cooperatives i professionals per enriquir i fomentar el mercat social.


  Carrer d'Olzinelles, 63 Sants
Barcelona
(Barcelona província)

  

  
  
  https://lapera.coop/