Panxacontenta

  • Grups de consum agroecològics
  • Grups de consum agroecològics

És un col·lectiu de consum crític (ecològic, horitzontal i autogestionat), que va néixer el febrer de 2006. El seu objectiu és tenir un accés el més directe possible als productes que necessiten, bàsicament alimentaris, eliminant intermediaris. Tenint cura, però, de la forma i sistema de producció, tot buscant els models de gestió més respectuosos amb les persones i amb l’entorn i el medi. Actualment conformen el col·lectiu prop de 15 unitats familiars. Aquestes unitats poden estar formades per una o més persones.


  Carrer d’Olzinelles, 31 (Lleialtat) Sants
Barcelona
(Barcelona)

  Dijous de 20:00 a 21:00 h

  
  
  https://www.panxacontenta.org/