Observatori del Deute en la Globalització

  • Difusió i sensibilització
  • Recerca i estudis
  • Formació crítica
  • Consultories
  • Formació no reglada
  • Difusió i sensibilització

És un observatori d'investigació que elaboren anàlisis crític de processos complexos i/o estructurals, per mostrar els impactes i riscs visibles (i no visibles) del sistema polític i econòmic, produint eines que faciliten l'interpretació del context actual. Produeixen anàlisis crítica per a la mobilització i transformació social front a les desigualtats socials, econòmiques, ambientals i de gènere, amb la voluntat d’incidència política i denúncia dels actors polítics i econòmics que identifiquem com a responsables.


  Carrer Girona, 25 principal la Dreta de l'Eixample
Barcelona
(Barcelona)

  

  93 301 17 93
  
  https://www.odg.cat/