Observatori del Deute en la Globalització

  • Educació i Recerca
  • Difusió i sensibilització
  • Consultories
  • Formació crítica
  • Recerca i estudis
  • Formació no reglada

Som un observatori d’investigació que elaborem anàlisis crítica de processos complexos i/o estructurals, per mostrar els impactes i riscs visibles (i no visibles) del sistema polític i econòmic, produint eines que faciliten l’interpretació del context actual. Produïm anàlisis crítica i campanyes per a la mobilització i transformació social front a les desigualtats socials, econòmiques, ambientals i de gènere, amb la voluntat d’incidència política i denúncia dels actors polítics i econòmics que identifiquem com a responsables. L’ODG es també una plataforma oberta a la participació, el debat i a l’acció, que promou la creació de xarxes i espais de construcció d’alternatives.


  Carrer Girona, 25 principal la Dreta de l'Eixample
Barcelona
(Barcelona)

  

  93 301 17 93
  
  https://www.odg.cat/