Obrint Portes cooperativa

  • Construcció i rehabilitació
  • Habitatge i gestió de l'entorn - Instal·lacions i reparacions
  • Educació i Recerca - Formació ocupacional
  • Construcció i rehabilitació

Cooperativa sense ànim de lucre que té com a objectiu millorar l'accés a un dret fonamental com és el de l'habitatge digne, a persones en risc d'exclusió social i a partir d'alternatives com la masoveria urbana. És una forma de posar en contacte propietaris d’immobles que requereixen de rehabilitacions per ser habitats, amb persones que necessiten un habitatge i tenen els recursos i el temps per realitzar les rehabilitacions esmentades.


  Carrer Cavallers 9, 4-2, 25002
Lleida
(Lleida)

  

  
  
  https://obrintportes.cat/