Oasiurbà

  • Habitatge i gestió de l'entorn
  • Serveis jurídics
  • Accés i gestió de l'habitatge
  • Projectes de convivència
  • Construcció i rehabilitació
  • Arquitectura i urbanisme
  • Habitatge i gestió de l'entorn
  • Recerca i estudis
  • Difusió i sensibilització

Oasiurbà és una entitat que treballa des del 2017 per a millorar les condicions de vida del veïnatge garantint el dret a un habitatge digne. La metodologia es basa en tres aspectes fonamentals: la participació, la mirada transversal i integradora i l’apoderament de la ciutadania. Treballen des de l’arquitectura, el dret i el treball social oferint serveis immobiliaris ètics, per així evitar que ningú es quedi sense l’assistència legal que necessita o hagi de viure en condicions indignes a les seves llars. A través dels projectes arquitectònics i legals implementen accions que mobilitzen i capaciten grups socials per divulgar el dret a un habitatge digne per totes les persones. També col·laboren amb institucions per investigar noves formes de diagnòstic d’infrahabitatge i pobresa energètica. Un equip multidisciplinari que col·loca la persona al centre i ofereix uns serveis de caràcter assequible, solidari i de proximitat que respon a les necessitats de les persones, entitats i col·lectius afectats pels processos de gentrificació, infrahabitatge i bombolla immobiliària.


  Carrer Sant Ramon, 6 el Raval
Barcelona
(Barcelona)

  De dilluns a divendres de 10:00 a 14:00h i de 15:00 a 19:00h.

  93 499 86 96
  
  https://oasiurba.org/