Nus - Processos socials i creatius

  • Projectes educatius
  • Difusió i sensibilització
  • Formació crítica
  • Consultories
  • Projectes educatius
  • Espectacles
  • Facilitació de grups o desenvolupament organitzacional

És una cooperativa des d’on es creen espais de confluència entre les arts escèniques i l’acció social, per promoure i enfortir la participació, presa de consciència i autonomia de les persones i col·lectius, amb creativitat i des del respecte a la diversitat. Duen a terme tallers, formacions, espectacles i projectes en temàtiques com el gènere, el bullying, la transfòbia, la salut, l’acció comunitària, la participació i la gestió de conflictes, la sostenibilitat, l’economia social i solidària, i diverses metodologies, usant eines del teatre de les oprimides, el treball de procesos, i/o les metodologies participatives.


  Passeig d'Urrútia 17, Barcelona (IGOP) Can Peguera
Barcelona
(Barcelona)

  De dilluns a divendres de 9:00 a 18:00 h

  617170944
  
  www.nus.coop