New Cemit

  • Habitatge i gestió de l'entorn
  • Instal·lacions i reparacions

És una societat cooperativa que ofereix serveis d'instal·lacions i manteniment de sistemes de climatització en el sector eòlic, solar fotovoltaic i tèrmic, electricitat, aigua, gas, calefacció, contra incendis, Serveis d'Assistència Tècnica, Automatismes, xarxes informàtiques, certificacions, Projectes Especials , Venda i Subministrament, Tractament d'aigües per a aplicacions Hospitalàries, etc. Els avalen 40 anys de servei i actualment aposten pel futur en l'àmbit relacionat amb energies renovables.


  Carrer Miño 6-20 nau 17
Terrassa
(Barcelona)

  De dilluns a divendres de 8:00 a 13:00 h i de 15:00 a 19:00 h

  937842322
  
  http://www.newcemit.com/