La Nave va Teatre

  • Producció cultural
  • Educació i Recerca - Difusió i sensibilització
  • Cultura i Oci - Espectacles
  • Educació i Recerca - Formació no reglada
  • Educació i Recerca - Projectes educatius
  • Cultura i Oci - Gestió cultural

És una associació sense ànim de lucre dedicada a promoure el teatre com a eina d'aprenentatge i transformació social. Realitzen tallers teatrals de sensibilització, projectes artístics amb la comunitat, espectacles de contingut social, formació a professionals i projectes a mida.


  Carrer Sant Adrià, 20 Sant Andreu de Palomar
Barcelona
(Barcelona Província)

  De dilluns a divendres de 09:00 a 18:00 h.

  663 662 623
  
  https://www.lanaveva.org/